multi-threading

Rychlé výpočty na více jádrech procesoru

CAD CAM software Delcam PowerMILL podporuje tzv. Multithreading, tedy rozložení výpočtů až na 8 jader procesoru. Díky tomu jsou výpočty velmi rychlé. Programátor může počítat i 2 dráhy současně, nebo se může rozhodnout nechat dráhu počítat na pozadí aplikace, zatímco dále pokračuje v přípravě další dráhy. Správce výpočtů zajistí, aby se dráhy spočítali vždy za sebou ve správném pořadí.

 
 
 
vykloneni-nastroje

Automatické vyklonění nástroje

Delcam PowerMILL pro 5osé frézování v sobě obsahuje funkci pro automatické zabránění kolize sestavy nástroje s materiálem vykloněním nástroje. Programátor nemusí složitě zjišťovat vhodný úhel naklonění nástroje. Strategie v PowerMILLu je navržena tak, aby se nástroj vždy vyklonil o co nejmenší potřebnou hodnotu pro bezkolizní stav s použitím ochranné vzdálenosti a také délky vyhlazení dráhy, na které má nástroj vykonávat naklopení. Zabrání se tak prudké změně úhlu.

drahy-vortex

HSM hrubování Vortex s úsporou až 75 %

Kromě konvenčních strategií pro hrubování v sobě Delcam PowerMILL pro cnc programování obsahuje i HSM strategii adaptivního hrubování vyvinutou pro hrubování monolitními nástroji. Tato strategie zajišťuje konstantní opásání nástroje a tedy optimální odvod třísky s konstantní velikostí. Vortex umožňuje v místech, kde je to možné, najíždět do materiálu zvenku a zvyšuje posuv na části dráhy mimo záběr.

 
 
 
optimisation

Optimalizace drah, rychlý přepočet nájezdů

Delcam PowerMILL ukládá interně zvlášť výpočty drah a výpočty nájezdů a přejezdů. Díky tomu je přepočet nájezdů u jejich změny velmi rychlý a není nutné přepočítávat celou dráhu. U komplexních dílců je tak čas výpočtů minimální v porovnání s jinými systémy. Delcam PowerMILL v sobě obsahuje různé možnosti optimalizace drah nástroje, např. jejich vyhlazení, vložení rádiusů do ostrých rohů, zabránění zničení plátkového nástroje v příliš malé kapse apod.

Přednosti Delcam PowerMILL

V současném strojírenském odvětví pozorujeme trend zrychlování výroby, zvyšování požadavků na kvalitu povrchů a zvětšování objemu dat, se kterými se pracuje. "Delcam PowerMILL je software, který umožňuje vytvářet nc kódy i tam, kde ostatní řešení nedisponují potřebnými nástroji a nezvládají práci s objemnými daty. Delcam PowerMILL je CAM software nejvyšší třídy s nástroji, pomocí kterých lze obrobit téměř jakýkoliv tvar." Pavel Šimonek, ředitel společnosti.

Pavel Šimonek Delcam Česká republika